Xedia logo

Onix XML metadata voor boeken

Onix is de XML-standaard voor het uitwisselen van metadata over boeken. Xedia is gespecialiseerd in Onix 2.1 en 3.0 (van CB) en heeft hier de nodige ervaring mee.
 

De boekenbranche verzuipt bijkans in stuurgroepen, commissies, klankbord- en werkgroepen. Sporadisch en vaak na lang overwegen leveren al die organen nuttige standaarden op. Het ISBN-nummer voor boeken is zo'n overbekende standaard. Wist u dat in een ISBN-nummer een handig controlecijfer en het nummer van de uitgeverij is verwerkt? Minder bekend maar minstens zo belangrijk is Onix. Onix is een XML-standaard om metadata van boeken (denk aan titel, ondertitel, prijs, isbn, auteur, flaptekst) vast te leggen en uit te wisselen. De grootste distributeur van boeken in Nederland, CB Logistics, gebruikt Onix om met boekhandels te communiceren welke boeken ze kunnen leveren. Grotere uitgeverijen gebruiken Onix om nieuwe titels aan te melden bij de distributeur.

Hoewel XML ooit is ontworpen als een computertaal die voor mensen leesbaar is, heeft de Onix-standaardisatiecommissie ervoor gekozen om zogenaamde codelijsten te gebruiken. Daarvan zijn er meer dan honderd zodat de Onix-XML alleen voor ingewijden te ontcijferen is, zeker als je het jargon niet beheerst.

Xedia werkt voor verschillende uitgevers van boeken met bijbehorende webshops en kent versie 2.1 en 3.0 van de Onix-standaard bijzonder goed.